Antwoord op vragen over het sociaal domein

Kwaliteitswet zorginstellingen

Een huishoudelijke voorziening (huishoudelijke hulp) moet een bepaalde kwaliteit hebben. De eisen zijn opgenomen in de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het gaat onder meer om de volgende eisen:

 • De zorg is verantwoord
  Met verantwoorde zorg wordt bedoeld dat de zorg doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht moet zijn, en afgestemd op uw behoefte.
 • Goed georganiseerde aanbieder
  De zorgaanbieder moet voldoende goed personeel en middelen verzorgen. Personeel en middelen moeten ook worden gecontroleerd zodat het mogelijk is verantwoorde zorg te bieden.
 • De kwaliteit wordt bewaakt
  Bij de uitvoering van zorg moet de kwaliteit van de zorg structureel worden gecontroleerd, beheerst en verbeterd.
 • Verslag
  De zorgaanbieder moet jaarlijks een verslag ter openbare inzage leggen waarin verantwoording over de kwaliteit wordt afgelegd.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.