Antwoord op vragen over het sociaal domein

Langdurig noodzakelijk

Langdurige noodzaak betekent dat uw beperking, op het moment van uw aanvraag, onomkeerbaar is. Er mag geen verbetering in uw situatie te verwachten zijn.

Kent uw beperking een wisselend beeld, waarbij u "goede" en "slechte" periodes hebt? Dan gaat uw gemeente in principe uit van een langdurige noodzaak.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.