Antwoord op vragen over het sociaal domein

Legitimatiebewijs

Voor de Wmo worden de volgende documenten in ieder geval als geldig identiteitsbewijs aangemerkt:

U heeft de Nederlandse nationaliteit.U bent vreemdeling.

U kunt zich legitimeren met:

  • een paspoort; of
  • een Europese identiteitskaart.

U kunt zich legitimeren met:

  • vreemdelingendocumenten van het type I, II, III, IV of EU/EER;
  • verblijfskaart ministerie van Buitenlandse Zaken;
  • buitenlands paspoort;
  • vreemdelingendocument W.

De gemeente mag van deze regels afwijken:

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.