Antwoord op vragen over het sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning is de verzamelnaam van alle taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het begrip is uiteengezet in 3 hoofdelementen, ook wel prestatievelden genoemd, waar de gemeente zich voor moet inzetten. De prestatievelden zijn:

  1. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
  2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de deelname aan de maatschappij van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
  3. het bieden van beschermd wonen en opvang.

Klik hier voor meer informatie over de prestatievelden.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.