Antwoord op vragen over het sociaal domein

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is een speciaal op u ingerichte voorziening. De voorziening is afgestemd op uw behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden en kan bestaan uit een dienst, hulpmiddel, woningaanpassing of andere maatregel, bijvoorbeeld een scootmobiel of hulp bij het huishouden.

De maatwerkvoorziening gaat over:

zelfredzaamheid, daaronder valt ook kortdurend verblijf in een instelling om de mantelzorger te ontlasten, het daarvoor noodzakelijke vervoer, en ook hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,

participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, en ook hulpmiddelen en andere maatregelen,

beschermd wonen en opvang.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.