Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medezeggenschap

De gemeente moet burgers en burgerorganisaties betrekken bij het voorbereiden en opstellen van het lokale Wmo-beleid. De gemeente moet onder andere haar plannen openbaar maken, onderzoeken hoe burgers daarover denken en burgers in de gelegenheid stellen klachten in te dienen.
Daarnaast moet de gemeente advies vragen aan cliëntenorganisaties. De gemeente is verplicht om in haar beleid op te nemen hoe ze cliënten of hun vertegenwoordigers gaan betrekken bij de uitvoering van de wet.

De gemeente heeft het volgende bepaald over medezeggenschap:

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.