Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medisch advies

Voordat de gemeente een beslissing neemt over uw aanvraag voor een Wmo-voorziening kan ze medisch advies inwinnen. De gemeente bepaalt aan wie ze advies vraagt. Meestal is dat de MO-zaak.

Het onderzoek

Het medisch advies kan op verschillende manieren tot stand komen:

  • U moet telefonisch vragen beantwoorden over uw gezondheid en leefsituatie.
  • U wordt opgeroepen voor een gesprek bij de adviesorganisatie.
  • De medisch adviseur komt bij u op huisbezoek.
  • Noodzakelijke aanvullende gegevens kunnen worden opgevraagd bij uw arts, uitsluitend met uw schriftelijke toestemming.

De medisch adviseur die u spreekt tijdens het onderzoek hoeft geen arts te zijn. Is het onderzoek niet uitgevoerd door een arts? Dan moet een arts het advies goedkeuren voordat het naar de gemeente wordt gestuurd.

U kunt de medisch adviseur vragen welk advies de gemeente krijgt. U mag uw reactie daarop geven. Soms weet de medisch adviseur nog niet hoe het advies luidt, bijvoorbeeld doordat aanvullende gegevens nog ontbreken of overleg over uw situatie noodzakelijk is.

Wat doet uw gemeente met het advies?

Bij het gebruik van het medisch advies ter onderbouwing van het besluit moet de gemeente er zeker van zijn dat het zorgvuldig tot stand is gekomen.

De gemeente hoeft het medisch advies niet zonder meer over te nemen. Bij twijfel kan uw gemeente een nieuw medisch advies vragen bij dezelfde of een andere organisatie. Ten slotte kan de gemeente ook gemotiveerd afwijken van het advies.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.