Antwoord op vragen over het sociaal domein

Nazorg en heronderzoek

Nadat de gemeente u een voorziening heeft verstrekt, zal ze van tijd tot tijd bekijken of uw situatie nog dezelfde is, of de voorziening nog voldoet en of u deze nog gebruikt.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, kan de gemeente uw voorziening bijvoorbeeld wijzigen of beëindigen.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.