Antwoord op vragen over het sociaal domein

Sportrolstoelen

Een sportrolstoel is een rolstoel waarmee u recreatieve sporten kunt beoefenen. Eén type sportrolstoel is geschikt voor veel verschillende sporten. Een sportrolstoel wordt door de gemeente vaak verstrekt naast een “gewone” rolstoel die u gebruikt om u in en om de woning te verplaatsen. Er zijn ook rolstoelen die tegelijkertijd als “gewone” rolstoel en sportrolstoel kunnen functioneren, zoals bijvoorbeeld de actiefrolstoel. Kenmerkend voor een sportrolstoel is dat de twee grote wielen van de rolstoel scheef staan (camber) waardoor uw handen niet ingeklemd raken als u langs een andere sportende rolstoeler rijdt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sportrolstoel moet u voldoen aan de voorwaarden voor rolstoelvoorzieningen. U moet natuurlijk wel een sport beoefenen waarvoor u een sportrolstoel nodig hebt. Verder moet u de sportrolstoel op een zelfstandige en verantwoordelijke manier kunnen gebruiken. U hebt geen recht op een sportrolstoel als u de rolstoel wilt gebruiken om topsport te bedrijven. De gemeente kan extra regels stellen.

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.