Antwoord op vragen over het sociaal domein

Terugvordering

Hebt u ten onrechte een Wmo-voorziening ontvangen? Dan kan de gemeente deze van u terugvorderen. U moet dan uw persoonsgebonden budget of uw voorziening in natura weer inleveren.

De gemeente zal eerst uw voorziening of persoonsgebonden budget intrekken en daarna zullen ze het bedrag terugvorderen. De gemeente mag alleen geld terugvorderen als u opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt of als u hebt meegewerkt aan het opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens.

Tegen het besluit om uw voorziening terug te vorderen, kunt u bezwaar maken.

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.