Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toegang van de woning

Bij problemen met de toegang tot uw woning, zijn onder andere de volgende aanpassingen mogelijk:
  • het verbreden van deuren en entree;
  • het aanbrengen intercom of automatische deuropeners;
  • het verwijderen van dorpels.

Als u recht hebt op een aanpassing om de toegankelijkheid van uw woning te verbeteren, moet u er wel rekening mee houden dat in principe één deur toegankelijk wordt gemaakt. Meestal zal dit de voordeur zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening voor het toegankelijk maken van uw woning, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen. In sommige situaties hebt u voor omgevingsbediening en intercominstallaties geen recht op een Wmo-voorziening. Mogelijk kunt u gebruik maken van de Regeling zorgverzekering. Die regeling wordt uitgevoerd door uw zorgverzekeraar. 

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.