Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verwijderen van een woonvoorziening

In principe wordt een woonvoorziening niet verwijderd als u de aangepaste woning verlaat. Misschien kan iemand anders die de voorziening nodig heeft,  de woning krijgen. De  gemeente kan echter bepalen dat er in bepaalde situaties een woonvoorziening toch op kosten van de gemeente wordt verwijderd.

De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Woensdrecht

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.