Antwoord op vragen over het sociaal domein

Zelfredzaamheid

Met zelfredzaamheid wordt bedoeld dat u zelf in staat moet kunnen zijn tot het (uit)voeren van:

 1. de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen; en
 2. een gestructureerd huishouden.

1. Algemene dagelijkse levensverrichtingen

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die u in het gewone leven verricht, hierbij hoort ook persoonlijke verzorging.

Voorbeelden van enkele noodzakelijke ADL:

 • in en uit bed komen;
 • aan- en uitkleden;
 • eten/drinken;
 • lopen;
 • bewegen;
 • toiletbezoek;
 • medicijnen innemen;
 • ontspanning;
 • lichamelijke hygiëne (wassen);
 • sociaal contact;
 • gaan zitten en weer opstaan.

2. Gestructureerd huishouden

Het voeren van een gestructureerd huishouden is bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren om zelfstandig te wonen;
 • hulp bij het omgaan met geld;
 • hulp bij het brengen van structuur in uw huishouden;
 • hulp bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen die de dagelijkse structuur doorbreken;
 • hulp bij contacten met officiële instanties (zoals de belastingdienst en de bank.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.