Antwoord op

Cliënten betalen in april en mei geen abonnementstarief

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 30 april 2020

Minister De Jonge (VWS) heeft besloten dat Wmo-cliënten in elk geval voor de maanden april en mei geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Dit geldt niet voor cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang.

Minder of andere ondersteuning tijdens Covid-19

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het in de huidige situatie voorkomt dat zorg en ondersteuning niet of niet op de gebruikelijke wijze kan worden geleverd. Deze situatie doet zich met name voor bij hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding. Om te voorkomen dat gemeenten voor het totale cliëntenbestand Wmo moeten nagaan bij wie de eigen bijdrage hierdoor tijdelijk gestopt moet worden, heeft de minister besloten dat cliënten in april en mei geen abonnementstarief betalen. De minister benadrukt hierbij dat zijn inspanningen en die van gemeenten en aanbieders erop gericht zijn om in overleg met cliënten, zo snel en zo veel mogelijk te zorgen voor continuïteit van ondersteuning, ook in deze tijd. Regulier waar het kan, alternatief waar nodig en mogelijk.

Lees ook