Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van ISD Brabantse Wal

Heeft u een auto? Of een caravan, motor, kamper of boot? De waarde van de auto wordt in principe bij uw vermogen geteld? Dat geldt niet als:

  • De gemeente de auto noodzakelijk vindt voor de uitoefening van uw werk
  • De waarde van de auto minder is dan € 3000. Heeft u meerdere auto's? De gemeente kan maar één auto buiten beschouwing laten bij het vaststellen van uw vermogen.

De waarde van de auto wordt vastgesteld aan de hand van de autokoerslijsten van de ANWB / BOVAG, uitgaande van de gehanteerde inkoop / inruilprijs. Met afschrijvingen en/of overige kosten wordt geen rekening gehouden.

Oldtimers

Heeft u een oldtimer en is die waarschijnlijk meer waard dan het vrij te laten vermogen? Dan kan de gemeente u verplichten om een rapport over de waarde te overleggen.

Melden gebruik auto van een ander

Onderstaande regels gelden voor de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht:

Ontvangt u bijstand, dan moet u de gemeente alle informatie en wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor uw recht op bijstand. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen dat digitaal doen door hier te klikken.
Inwoners van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht kunnen dat digitaal doen door hier te klikken.

Indien uw (tijdelijk) gebruik maakt van een auto/motorvoertuig van een ander dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:

  • Kopie kentekenbewijs

Indien uw deze maand een auto / motorvoertuig hebt gekocht of verkocht dient u de volgende bewijsstukken te overleggen:

  • Bewijs van vrijwaring

Laatst bijgewerkt op 16-01-2019

Lees ook

Begrippen