Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dieetkosten

In principe is er geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten die u maakt als u een speciaal dieet volgt. Alleen als u veel meer kosten voor voeding heeft dan wanneer u geen speciaal dieet zou hebben kunt u recht hebben op bijzondere bijstand, als u aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand voldoet.

Hoogte van de bijzondere bijstand

Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, zal de gemeente slechts de extra kosten vergoeden.

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor diëten:

Regels van ISD Brabantse Wal

Heeft u extra kosten door een dieet dat u volgt om medische redenen? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor die extra kosten. De gemeente bekijkt voor hoeveel extra kosten uw dieet zorgt. U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Of dieet inderdaad noodzakelijk is voor u kan aangetoond worden door een verklaring van uw arts of specialist. De ISD kan ook een medisch advies vragen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017