Antwoord op vragen over het sociaal domein

Draagkracht

Uw draagkracht is geld waarmee u volgens de wet zelf uw bijzondere kosten kunt betalen. Het is een deel van uw inkomen én uw eigen geld (vermogen). Uw gemeente bepaalt wat er allemaal meetelt voor uw draagkracht.

Vraagt u bijzondere bijstand aan?
Dan kijkt de gemeente eerst of u zelf genoeg draagkracht heeft. Zo bepaalt zij of u recht heeft op bijzondere bijstand. En op hoeveel.

Daarbij kijkt de gemeente naar uw gemiddelde draagkracht over een langere periode. Oftewel, de ‘draagkrachtperiode’. De gemeente bekijkt dus niet alleen uw draagkracht op het moment van uw aanvraag

Heeft u een bijstandsuitkering?
Dan heeft u volgens de wet geen draagkracht in uw inkomen. Maar misschien wel in uw eigen geld (vermogen).

Regels van ISD Brabantse Wal

De ISD bepaalt uw draagkracht over uw inkomen als volgt:

Inkomen

Draagkracht

Inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm Geen
Inkomen dat u heeft van 120,0001% van de bijstandsnorm tot en met 150% van de bijstandsnorm 50% van het inkomen is draagkracht
Inkomen dat u heeft vanaf 150% van de bijstandsnorm

100% van het inkomen is draagkracht

In sommige situaties telt al uw inkomen boven de bijstandsnorm mee als draagkracht. Dat is zo bij bijzondere bijstand voor de volgende kosten:

  • aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud aan personen van 18 tot 21 jaar;
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • een woonkostentoeslag;
  • de administratiekosten, waarborgsom en eerste en tweede maand huur voor een woning, inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen;
  • kosten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook