Antwoord op vragen over het sociaal domein

Fysiotherapie

In principe krijgt u geen bijzondere bijstand voor de kosten van fysiotherapie en oefentherapie. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. De overheid heeft bepaald dat kosten voor fysiotherapeutische behandeling zelf moeten worden betaald. U kunt zich tegen deze kosten wel aanvullend verzekeren. 

De basiszorgverzekering vergoedt een deel van de behandeling

De eerste fysiotherapeutische behandelingen moeten door iedereen zelf worden betaald. Als uw aandoening voorkomt op de lijst die behoort bij het Besluit zorgverzekering worden de kosten van een deel van de behandelingen wel vergoed de zorgverzekeraar. Ook in dat geval heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor de kosten van de eerste behandelingen.

Soms kunt u via de gemeente een voordelige collectieve ziektekostenverzekering afsluiten die uw kosten wel (gedeeltelijk) vergoed.   

Wat uw gemeente heeft bepaald

De gemeente kan besluiten om toch bijzondere bijstand voor fysiotherapie te verstrekken. De gemeente heeft daarover het volgende bepaald:

Regels van ISD Brabantse Wal

In bepaalde gevallen kan voor fysiotherapie en oefentherapie bijzondere bijstand worden verleend door de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017