Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hypotheek

Bent u eigenaar van een huis en heeft u een hypotheek? Dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Mogelijk heeft u wel recht op woonkostentoeslag. Dat is bijzondere bijstand voor een deel van uw woonlasten. U en uw kosten moeten wel voldoen aan de voorwaarden.

Let op: De overwaarde van uw woning kan door uw gemeente bij uw vermogen worden geteld. Dat kan betekenen dat u geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op bijzondere bijstand.

Aanvragen?

Informeer bij de gemeente of u recht heeft op woonkostentoeslag.

Woonkostentoeslag en belastingteruggaaf

Hypotheekrente kunt u aftrekken van de belastingen. Uw netto-inkomen wordt daardoor hoger. Er zijn twee mogelijkheden:

OptieUitleg
Voorlopige teruggaafU ontvangt maandelijks een voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Dat bedrag wordt opgeteld bij uw netto-inkomen. Uw woonkostentoeslag kan daardoor lager uitvallen.
Fiscale aftrek achteraf U wacht met het aftrekken van de hypotheekrente tot de jaarlijkse belastingaangifte. U ontvangt daardoor achteraf belastingteruggave. Dat bedrag wordt opgeteld bij uw netto-inkomen van het jaar waarop de teruggave betrekking heeft. Woonkostentoeslag waarop u achteraf gezien geen recht had (door uw hogere inkomen), moet u terugbetalen.

De gemeente heeft hierover onderstaande bepaald:

Regels van ISD Brabantse Wal

Hoogte woonkosten geen belemmering voor toekenning huurtoeslag

Een woonkostentoeslag bij een woning in eigendom kan worden verleend als u een woning bezit en bewoont waarvan de hoogte van de woonkosten geen belemmering zou vormen voor de toekenning van huurtoeslag.

De woonkostentoeslag is gelijk aan het bedrag van de huurtoeslag die u op grond van de Wet op de huurtoeslag per maand zou ontvangen, indien het een huurwoning zou betreffen.

Hoogte woonkosten belemmering voor toekenning huurtoeslag

Een woonkostentoeslag voor een woning in eigendom kan voor maximaal 12 maanden worden verleend als u een woning bezit en bewoont waarvan de hoogte van de woonkosten een belemmering zou vormen voor de toekenning van huurtoeslag.

Verplichting om naar vermogen goedkopere passende woonruimte te vinden

Als u woonkostentoeslag ontvangt, dan moet u proberen een goedkopere passende woonruimte te vinden. De woonkostentoeslag kan met maximaal 1 jaar worden verlengd als u naar vermogen heeft geprobeerd om een goedkopere passende woonruimte te vinden en dat niet is gelukt.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017