Antwoord op vragen over het sociaal domein

Maaltijdvoorziening

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt  daarom in principe geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening

Als u vanwege uw leeftijd of handicap bent aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden dan een normale Nederlander. U en uw kosten moeten dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Regels van ISD Brabantse Wal

Recht op bijzondere bijstand

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van een maaltijd.

U krijgt maximaal 7 warme maaltijden per week. Ben u gehuwd dan kunnen u en uw echtgenoot samen 14 warme maaltijden per week krijgen.

Hoogte

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de gemiddelde meerkosten van een maaltijd. De gemeente gaat uit van een bedrag van € 3,75 (per 01-01-2019) aan meerkosten per maaltijd. Per maand, kwartaal of jaar kunt u dan een bedrag zoals in onderstaand schema aan bijzondere bijstand voor een maaltijdvoorziening krijgen:

Aantal dagen per week Meerkosten per warme maaltijd* Bedrag per maand Bedrag per kwartaal Bedrag per jaar
1 € 3,75 € 16,25 € 48,75 € 195,00
2 € 3,75 € 32,50 € 97,50 € 390,00
3 € 3,75 € 48,75

€ 146,25

€ 585,00
4 € 3,75 € 65,00

€ 195,00

€ 780,00
5 € 3,75 € 81,25

€ 243,75

€ 975,00
6 € 3,75 € 97,50

€ 292,50

€ 1.170,00
7 € 3,75

€113,75

€ 341,25

€ 1.365,00
* Bent u gehuwd, dan krijgt u de kosten maal 2.

Vrije keuze van aanbieder

U mag zelf weten bij welke aanbieder u een maaltijd wilt bestellen. Het bedrag aan meerkosten zoals hierboven genoemd staat vast.

Uw situatie wijzigt

Als u een keer geen gebruik maakt van de maaltijdvoorziening, hoeft u niets te doen. Wel moet u het doorgeven aan de gemeente als:

  • de maaltijdverstrekking voor langere tijd wijzigt (meer of minder maaltijden per week of het stoppen van de maaltijdvoorziening);
  • de maaltijdverstrekking voor meer dan één week wordt stilgelegd (bijvoorbeeld omdat u naar het ziekenhuis moet).

De gemeente wijzigt dan uw bijzondere bijstand.

Uitbetaling

De gemeente verstrekt de bijzondere bijstand per maand. Hierdoor hoeft u niet voor een langere periode voor te schieten.

Bewijsstukken

Soms vraagt de gemeente om een rekening van de meerkosten van de maaltijdvoorziening. U moet deze dan kunnen tonen.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

Lees ook