Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten bezoek zieke familieleden

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. In geval van opname in een ziekenhuis kan het zijn dat de reiskosten hoog zijn omdat de te bezoeken persoon niet in de buurt is opgenomen. 

De gemeente kan aan u bijzondere bijstand verstrekken voor de reiskosten die u maakt om een ziek familielid te bezoeken. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten voor bezoek aan zieke familieleden:

Regels van ISD Brabantse Wal

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de reiskosten van uw bezoek(en) aan uw zieke partner of bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad als deze kosten niet op grond van een andere regeling worden vergoed.

Onder bloed- of aanverwant in de eerste graad wordt verstaan:

 • (adoptie)ouders;
 • (adoptie)kinderen;
 • (adoptie)ouders van uw partner;
 • (adoptie)kinderen van uw partner;
 • partner van uw (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Onder bloed- of aanverwant in de tweede graad wordt verstaan:

 • grootouders;
 • kleinkinderen;
 • broers en zussen;
 • grootouders van uw partner;
 • kleinkinderen van uw partner;
 • broers en zussen van uw partner.

Frequentie bezoeken 

Hoeveel bezoeken naar uw zieke familie- of gezinslid u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw relatie tot de zieke. Bent u bloed- of aanverwant in de 1e graad, dan krijgt u maximaal 3 bezoeken per week vergoed. Bent u bloed- of aanverwant in de 2e graad dan krijgt u maximaal 1 bezoek per week vergoed. In bijzondere situaties kan de ISD meer bezoeken vergoeden.

Het bovenstaande betekent niet dat u uw zieke gezins- of familielid niet vaker zou mogen bezoeken dan de ISD vergoedt. Bezoekt u de zieke vaker, dan heeft u voor die reiskosten geen recht op bijzondere bijstand.

Hoogte bijzondere bijstand

De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald aan de hand van de kosten van het openbaar vervoer. De ISD gaat uit van de goedkoopste reismogelijkheid. Gebruikt u eigen vervoer, dan krijgt u € 0,19 per kilometer. De gemeente vergoedt de kortste route. 

Is de reisafstand enkel minder dan 10 kilometer? Dan krijgt u geen vergoeding.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017