Antwoord op vragen over het sociaal domein

Reiskosten naar UWV

Reiskosten behoren tot de algemene kosten van het bestaan en moeten in principe uit een inkomen ter hoogte van de bijstand worden betaald. Voor het bezoeken van het UWV bestaat in principe geen recht op bijzondere bijstand. 

Alleen in bijzondere situaties kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel ook aan de voorwaarden voldoen.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor reiskosten in verband met het bezoeken van het UWV:

Regels van ISD Brabantse Wal

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017