Antwoord op vragen over het sociaal domein

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huur van uw woning. Woont u in een huurwoning? En heeft u een laag inkomen? Misschien kunt u dan huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst. Daar heeft U een DigiD bij nodig.

Krijgt u geen huurtoeslag?

Maar heeft u wel een laag inkomen én een laag vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Die bijzondere bijstand heet Woonkostentoeslag.

Lees ook

Begrippen