Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inrichtingskosten

Inrichtingskosten zijn kosten voor het bewoonbaar maken van uw woning. Daarvoor kunt u soms, in speciale situaties, bijzondere bijstand krijgen van de gemeente. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld

  • verf
  • behang
  • het vlak maken van de vloer

Voor duurzame gebruiksgoederen kunt u soms ook bijzondere bijstand krijgen. Maar dan krijgt u het te leen. Bijvoorbeeld voor

  • een koelkast
  • een bankstel
  • gordijnen
  •  

Regels van ISD Brabantse Wal

Als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten van duurzame gebruiksgoederen of inrichtingskosten te betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Voorwaarde is wel dat het u niet te verwijten valt dat u de kosten niet kunt betalen en dat u niet heeft kunnen sparen voor de kosten. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

  • u een asielzoekerscentrum verlaat
  • u na een scheiding de gezamenlijke woning moet verlaten.

Hoogte bijzondere bijstand

De ISD bepaalt de hoogte van de bijzondere bijstand aan de hand van het NIBUD.

Aanvragen

U kunt de bijzondere bijstand digitaal aanvragen.

Geldlening

Als u voor alle kosten een geldlening kunt afsluiten bij de Kredietbank West-Brabant, dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 31-05-2017

Lees ook

Begrippen