Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijzondere bijstand voor begrafenis of crematie

Is een familielid overleden? En heeft de overledene niet voor de begrafenis of crematie gespaard? En is hij/zij daar ook niet voor verzekerd? Dan moet u, als u erfgenaam bent, samen met andere erfgenamen de begrafenis of crematie betalen.

Als u dat niet kunt betalen, heeft u misschien recht op bijzondere bijstand. Dit geldt ook als u geen uitkering heeft.

Regels van ISD Brabantse Wal

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor uw aandeel in de uitvaartkosten als u deze kosten moet betalen en de kosten niet kunnen worden vergoed op een andere manier.

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van:

  • Leges van de overlijdensakte
  • Werkzaamheden van de uitvaartverzorger
  • Een eenvoudige kist
  • Opbaren in een rouwcentrum
  • Crematie 
  • Een rouwauto
  • Dragers
  • Grafrechten en delven graf voor een algemeen graf

Hoogte bijzondere bijstand

U kunt maximaal € 2.400 bijzondere bijstand krijgen. Als u een vergoeding van de verzekering krijgt, wordt die van dat bedrag afgehaald. 

U krijgt de bijzondere bijstand in principe om niet. Dit houdt in dat u de bijzondere bijstand niet hoeft terug te betalen.

U kunt de bijzondere bijstand online aanvragen.

Begrafenis of crematie in buitenland

U krijgt geen bijzondere bijstand voor de kosten van een begrafenis of crematie in het buitenland.

Laatst bijgewerkt op 16-04-2020

Lees ook