Antwoord op vragen over het sociaal domein

ISD Brabantse Wal

Eenmalige Energietoeslag 2023

Net als in 2022 komt er in 2023 een eenmalige Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Deze eenmalige Energietoeslag is extra geld om u te helpen uw energierekening te betalen. Het is een gift (geld dat u niet hoeft terug te betalen).

Uw netto-inkomen bepaalt of u energietoeslag u krijgt.
De gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom zullen de energietoeslag van € 1.300,00 euro, via de ISD Brabantse Wal (ISD-BW) gaan uitkeren aan de inwoners met een inkomen op of onder de 120% van het sociaal minimum

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300 in aanmerking te komen.

Leefvorm Maximaal maand inkomen zonder vakantietoeslag
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.386,95
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.981,34
U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.547,74
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 2.101,70

 

De volgende groepen inwoners zullen in de komende weken de toeslag automatisch (dus zonder aanvraag gaan ontvangen):

• U ontvangt in 2023 een uitkering van de ISD-BW op grond van Participatiewet (bijstand), IOAW, IOAZ, BBZ of bijzondere bijstand voor levensonderhoud;
• U ontvangt een aanvullende uitkering op uw AOW-uitkering van de sociale Verzekeringsbank op grond van de AIO;
• U heeft in 2023 een kwijtschelding ontvangen voor de gemeentelijke belastingen;
• Wanneer u in 2022 de Energietoeslag heeft ontvangen en uw inkomen voldoet in 2023 aan de inkomensgrens van maximaal 120% van het voor u van toepassing zijnde minimumniveau.

De ISD-BW is begonnen met het automatisch uitbetalen van de energietoeslag. Inwoners die recht hebben op de automatische verstrekking zullen hierover een brief krijgen. De ISD- BW kan niet iedereen tegelijk uitbetalen. Dit gaat in delen. Het kan tot half december duren voor deze huishoudens de energietoeslag hebben.

Krijgt u de energietoeslag 2023 niet automatisch? Dan kunt u binnenkort via deze pagina energietoeslag aanvragen. Zodra u een aanvraag kunt doen, leest u dat op deze pagina.

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD BW op telefoonnummer 14 0164.

 


Contact


Formulieren


Betaling uitkering


Bijzondere bijstand


Wijzigingsformulier uitkeringen


Collectieve zorgverzekering


Clientenraad


Werkgevers


Vakantiemelding


Schuldhulp


BBZ


Contactformulier ISD