Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstandsfraude melden

U kunt helpen bijstandsfraude tegen te gaan door uw vermoedens van fraude te melden.

Wat is bijstandsfraude?
Bijstandsfraude is het opzettelijk geven van verkeerde informatie of het verzwijgen van informatie om onterecht een (hogere) uitkering te krijgen.

Voorbeelden van bijstandsfraude zijn:

 • Melden dat men gescheiden is gaan wonen, maar dat niet doet; 
 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk; 
 • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen; 
 • Melden dat men alleen woont, maar in feite samenwoont; 
 • Niet opgeven van vermogen (in binnenland en/of buitenland).

Als u melding maakt van een vermoeden van bijstandsfraude, is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw tip wordt beschouwd als een signaal wat een onderzoek tot gevolg kan hebben.
De uitkomst van het eventuele onderzoek vormt dan het bewijs en kan leiden tot maatregelen. Het is daarom belangrijk dat u de volgende zaken meldt

Gegevens van de persoon waarover u melding maakt:

 • Naam; 
 • Adres; 
 • Vervoermiddel (auto, fiets, brommer, openbaar vervoer, etc.); 
 • Eventueel kenteken; 
 • Werkadres (indien van toepassing); 
 • Werktijden; 
 • Inkomsten; 
 • Samenwoonadres (indien van toepassing).

 

Hoe kunt u fraude melden?

 • U kunt anoniem via een e-mailformulier online een melding doen. U hoeft in het formulier geen persoonlijke gegevens achter te laten. 
 • U kunt anoniem bellen naar de tiplijn voor uitkeringsfraude van de ISD. Telefoonnummer 0164-277158. 24 uur per dag bereikbaar. Na 17.00 en in de weekenden krijgt u de voice-mail maar kunt u wel de melding vast doorgeven;
 • U kunt anoniem melden door een brief te sturen naar: ISD Brabantse Wal, sociale recherche, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Als u uw persoonsgegevens invult dan kan de gemeente contact opnemen als er vragen zijn over uw melding. Omdat de gemeente de regels rondom privacy respecteert, wordt u niet op de hoogte gehouden van mogelijke vervolgstappen in het onderzoek.