Antwoord op vragen over het sociaal domein

Vrijlating inkomsten

Als u inkomsten uit werk krijgt en u heeft een bijstandsuitkering dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een inkomstenvrijlating. U mag in dat geval een deel van de inkomsten uit werk houden.

Er zijn 3 soorten vrijlatingen:

1. Algemene vrijlating:
Als u:

  • 27 jaar of ouder bent, zal 25% van deze arbeidsinkomsten worden vrijgelaten gedurende maximaal 6 kalendermaanden.
    Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn.
    De maximale vrijlating is € 221 per maand.

Bijv. uw arbeidsinkomsten in de maand januari zijn € 400,-. Hiervan wordt € 100,- (25%) vrijgelaten. Op de uitkering wordt € 300,- in mindering gebracht. Dit betekent dat u € 100,- meer te besteden heeft.
U heeft recht op deze vrijlating van arbeidsinkomsten als u met het werk bent begonnen na de ingangsdatum van de uitkering.
Daarnaast bestaat slechts eenmaal recht op vrijlating per uitkeringsperiode.
Als u dus in het verleden reeds een vrijlating heeft ontvangen (binnen de huidige uitkeringsperiode) bestaat geen recht meer.
 
2. Vrijlating alleenstaande ouder:
Als u:

  • na 6 maanden algemene vrijlating nog altijd arbeidsinkomsten heeft én
  • u bent een alleenstaande ouder met één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar zal 12,5 % van deze arbeidsinkomsten worden vrijgelaten met een maximum van
    € 137,94 per maand, gedurende maximaal 30 maanden. Ook hiervoor geldt dat het geen aaneengesloten periode van 30 maanden hoeft te zijn.

U heeft recht op deze vrijlating van arbeidsinkomsten als u met het werk bent begonnen na de ingangsdatum van de uitkering.
Daarnaast bestaat slechts eenmaal recht op vrijlating per uitkeringsperiode.
Als u dus in het verleden reeds een vrijlating heeft ontvangen (binnen de huidige uitkeringsperiode) bestaat geen recht meer.

3. Vrijlating medisch urenbeperkte klanten:
Als u:

  • medisch urenbeperkt bent komt u in aanmerking voor 15% vrijlating van arbeidsinkomsten, met een maximum van € 139,90 per maand.

Onder medisch urenbeperkt wordt verstaan: als gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling voor een lager aantal uren belastbaar zijn dan de normale arbeidsduur.
De medisch urenbeperking wordt beoordeeld door het UWV die het college adviseert.

Bent u medisch urenbeperkt en 27 jaar of ouder en heeft u arbeidsinkomsten dan worden eerst de algemene en daarna eventueel de alleenstaande ouder vrijlating toegepast.
Als u van mening bent dat u in aanmerking komt voor deze vrijlating op grond van medisch urenbeperking neem dan contact op met uw klantmanager.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal voert deze vrijlatingsregels ambtshalve uit. Dat wil zeggen dat u geen aanvraag hoeft te doen om voor de vrijlating in aanmerking te komen. Het enige wat u hoeft te doen is maandelijks uw arbeidsinkomen correct, tijdig en volledig door te geven aan de ISD Brabantse Wal.

 

Door de vrijlating van inkomsten stijgt uw inkomen wat mogelijk gevolgen kan hebben op u aanspraak op toeslagen van de Belastingdienst. Geef de wijziging van uw inkomen tijdig door aan de Belastingdienst.