Antwoord op vragen over het sociaal domein

Leven jongeren in gesloten jeugdhulp wordt met wet draaglijker

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 21 februari 2023
Bron: ANP

Een aantal voorstellen van onder meer D66, GroenLinks en PvdA om het verblijf van kwetsbare jongeren in de gesloten jeugdhulp te verbeteren, is door de Tweede Kamer aangenomen. Zo mogen straks ook vrienden op bezoek komen bij jongeren in de gesloten jeugdhulp, in plaats van alleen ouders, broer en zussen, de voogd of pleegouders.

Jongeren in de gesloten jeugdhulp moeten daarnaast een schadevergoeding kunnen krijgen, als hun klacht door de klachtencommissie gegrond is verklaard. Nu moeten deze jongeren daarvoor naar de rechter stappen. Ook het voorstel om alle jongeren in de gesloten jeugdzorg zak- en leefgeld te geven, is door de Kamer aangenomen.

Naast deze wijzigingen op het wetsvoorstel van staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) is ook het wetsvoorstel tot aanpassing van de Jeugdwet zelf aangenomen. Daarin wordt de rechtszekerheid van jongeren in de gesloten jeugdhulp versterkt. Jongeren met onder meer ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen kunnen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen.

Als ook de Eerste Kamer met de wetswijziging instemt, moet onder meer aan drie voorwaarden worden voldaan voordat een jongere in isolatie mag worden geplaatst. Het moet noodzakelijk zijn, er is geen minder zwaar alternatief mogelijk en de maatregel moet effectief zijn. Pas dan kan een rechter een machtiging afgeven aan de jeugdhulpinstelling om een jongere in isolatie te zetten. In de wetswijziging wordt ook vastgelegd dat kinderen onder de 12 jaar nooit in isolatie mogen worden geplaatst.

Het principe ‘nee, tenzij’ is “het hart van de wetswijziging”, zei Van Ooijen vorige week in het Kamerdebat over het wetsvoorstel. Ondanks steun van de Tweede Kamer maken de parlementariërs zich wel zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. Vooral het personeelstekort speelt de gesloten jeugdhulp parten.

Een aantal fracties voorziet dat het in isolatie zetten van jongeren zal doorgaan, zolang er tekort aan personeel is. Van Ooijen zei dat te weinig personeel nooit reden mag zijn om een jongere in isolatie te zetten.

Lees ook