Antwoord op vragen over het sociaal domein

Inlichtingenbureau moet bescherming privacy ophelderen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 9 februari 2021
Bron: ANP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vreest dat burgers mogelijk opnieuw slachtoffer kunnen worden van onrechtmatig en ontransparant overheidshandelen, net als in de toeslagenaffaire. Daarom eist AP dat het Inlichtingenbureau (IB) binnen een maand opheldering geeft, schrijft Trouw. Deze dataverwerker, die gemeenten onder meer helpt met fraudeopsporing bij uitkeringen, moet toelichten hoe er met gegevens van burgers wordt omgegaan. Als blijkt dat het Inlichtingenbureau zich niet aan de Europese privacywet houdt, moet het onmiddellijk stoppen met illegale burgerdataverwerkingen.

Het Inlichtingenbureau werd in 2001 het opgericht door het ministerie van sociale zaken, om op basis van grootschalige verwerking van gegevens van burgers gemeenten te helpen bij het beoordelen van aanvragen voor uitkeringen en ‘signalen’ van mogelijke fraude door te geven.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft grote vraagtekens of het Inlichtingenbureau voor de verwerking van al die data wel altijd bevoegd is volgens de privacywet, en of er na het combineren van allerlei data nog wel te achterhalen valt waarom mensen op bepaalde lijstjes terecht komen. AP-voorzitter Aleid Wolfsen: “Het is een dataoceaan waar veel instanties gebruik van maken, maar waarvan niemand weet wat er nu precies gebeurt”.

Lees ook