Antwoord op vragen over het sociaal domein

Verlenging TONK-regeling

Categorie: Nieuws van mijn gemeente
Datum: 30 juni 2021

De lopende TONK-regeling van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom eindigt per 01-07-2021. Deze gemeenten beraden zich nu over een mogelijke verlenging van de TONK-regeling voor de periode van 01-07-2021 tot 01-10-2021.
Wij adviseren u deze website de komende tijd regelmatig te raadplegen over deze ontwikkeling.
Indien u een aanvraag TONK voor een verlengde periode kunt indienen, zullen we dat direct op deze plaats melden, met een verwijzing naar het aanvraagformulier.

Lees ook