Antwoord op vragen over het sociaal domein

Plan kabinet moet statushouders sneller aan werk helpen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 14 maart 2023
Bron: ANP

Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen gaan dan nu mogelijk is. Zo gaan enkele Brabantse gemeenten beginnen met een proef waarbij statushouders meteen aan het werk gaan als ze in de gemeente komen wonen. De baan wordt dan gecombineerd met inburgering, waar de gemeenten vanaf dit jaar verantwoordelijk voor zijn. Als de proef werkt, zullen ook andere gemeenten met de zogeheten startbanen aan de slag gaan.

Dat staat in een plan van aanpak dat minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is opgesteld samen met gemeenten, werkgevers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. De gedachte erachter is dat statushouders door een baan sneller de taal leren, een netwerk opbouwen en “hun draai vinden in de maatschappij”. Het idee komt van de VVD en tijdens een eerder debat erover waren niet alleen andere partijen enthousiast maar ook de minister, die dit is gaan uitwerken.

Verder zijn er al in ongeveer veertig asielzoekerscentra balies ingericht waar statushouders informatie krijgen over werk en waar wordt gekeken naar hun ervaring en kwaliteiten. Op die manier kunnen ze eerder en beter worden gekoppeld aan potentiële werkgevers. Van Gennip onderzoekt of dit uitgebreid kan worden. Daarnaast wil ze bekijken of kansrijke asielzoekers, dus die nog geen verblijfsvergunning hebben, ook sneller kunnen beginnen met betaald werk.

Werkgevers worden meer voorgelicht over de mogelijkheden die er zijn om statushouders in dienst te nemen. Daarbij moet ook beter worden gekeken naar de kwaliteiten en vaardigheden van erkende vluchtelingen, die vaak in hun thuisland diploma’s hebben gehaald die in Nederland niet altijd erkend worden. In de zorgsector is een project opgezet om statushouders die een medische achtergrond hebben, te koppelen aan een medische mentor. Inmiddels is dat al bij tachtig mensen gelukt, waardoor zij betere toegang krijgen tot stages en banen in de zorg. Het kabinet kijkt of dit ook in andere sectoren mogelijk is.

De gemeenten die met startbanen aan de slag gaan zijn onder meer Boxtel, Meijerijstad, Nuenen en de regio Brainport Eindhoven.

Lees ook