Antwoord op vragen over het sociaal domein

Mantelzorgers geven overheid een onvoldoende voor ondersteuning

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 25 juli 2023
Bron: ANP

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de Haagse Hogeschool, werpt een verontrustend licht op de mantelzorgondersteuning van de overheid. Uit onderzoek onder 1000 actieve mantelzorgers,  gericht op het verbeteren van de positie van mantelzorgers en senioren, blijkt dat de overheid een dikke onvoldoende krijgt.

In 2022 voelde 47% van de mantelzorgers zich niet gesteund, maar dit percentage is in 2023 gestegen naar een zorgwekkende 78%. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over de financiële vergoedingen en een gebrek aan kennis over waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. Slechts 1% van de mantelzorgers noemt het persoonsgebonden budget (PGB) als vorm van hulp vanuit de overheid in 2023, vergeleken met 6% in 2022. Daarnaast noemt slechts 6% in 2023 de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als mantelzorghulp, terwijl dit percentage in 2022 ook 6% was. Het is zorgelijk dat de bekendheid met deze financieringsmogelijkheden laag blijft, aangezien ze mantelzorgers kunnen ondersteunen in hun taken.

De resultaten benadrukken de noodzaak, dat er meer duidelijkheid en toegankelijkheid komt over de beschikbare regelingen en financiële ondersteuning, en dat er betere voorlichting wordt aangeboden om mantelzorgers te helpen bij het vervullen van hun taken.

Lees ook